October IDPA

Sort: 

Rotate your phone sideways or scroll the table with your finger to view all results

Place First Name Last Name Division Class IDPA # DNF Total Score Points Down Non Threats Procedurals FTNs FTDRs
1 Zaragoza John ESP MA XXX 0 142.10 51 0 0 0 0
2 Matthew Gelaude ESP EX A526257 0 156.66 30 0 0 0 0
3 Robert Witwer SSP SS A20722 0 178.69 79 0 0 1 0
4 George Semchak ESP EX A35419 0 178.77 44 0 0 0 0
5 Linh Pham ESP UN A816908 0 189.03 63 3 3 1 0
6 James Dickson SSP UN XXX 0 190.54 52 0 0 1 0
7 Brandon Angell CDP MA XXX 0 191.46 65 1 0 0 0
8 Michael St.Claire CDP SS A53056 0 193.58 63 0 0 0 0
9 Bill Bailey CCP SS A41917 0 195.62 48 0 0 0 0
10 Kelly Osborne CDP SS A844240 0 202.42 52 0 0 0 0
11 Marilyn Langford SSP SS A43881 0 210.47 42 1 0 0 0
12 James Langford SSP SS A43880 0 225.71 49 1 0 0 0
13 Neil DeVera SSP MM A629073 0 226.73 105 2 0 0 0
14 DAvid Bird SSP MM A796560 0 231.83 105 1 1 2 0
15 Glenn Yemoto SSP SS A08320 0 238.27 79 2 0 1 0
16 Wilbur Wong CCP SS A818512 0 239.17 73 3 2 0 0
17 Rick Plummer SSP EX A44396 0 241.99 71 2 2 0 0
18 David Johnson SSP MM A290875 0 242.29 130 0 0 2 0
19 Steve Campbell CDP UN A35031 0 242.54 73 0 1 0 0
20 Eric Olsen SSP UN A19151 0 248.46 38 2 1 0 0
21 Braxton Toone SSP UN XXX 0 253.64 57 0 3 0 0
22 Jose Lomeli SSP UN XXX 0 258.19 144 1 0 2 0
23 Jayson Bryan ESP UN A473602 0 263.52 80 2 5 2 0
24 Rolando Gonzales SSP UN A304267 0 266.15 79 0 1 0 0
25 Dwayne Clemans SSP UN A477280 0 269.00 93 0 1 1 0
26 DT Holder SSP UN A559447 0 272.56 86 1 2 2 0
27 Wilbur Wong REV UN A818512 0 279.67 72 0 2 1 0
28 Mark Smith ESP MM A929011 0 285.52 68 1 0 0 0
29 David Bratcher CCP MM A49323 0 286.95 80 1 0 2 0
30 Leonard Trunkey REV MM A41929 0 298.94 36 1 0 0 0
31 Jimmy Johnson SSP UN XXX 0 301.31 109 1 2 5 0
32 Blake Hiatt CDP UN A831771 0 304.89 92 0 1 1 0
33 Eduardo Obero SSP UN A105932 0 306.17 95 1 2 1 0
34 Mark Fowler ESP UN XXX 0 306.72 134 3 3 3 0
35 Eric Hanson SSP UN XXX 0 313.56 162 4 1 2 0
36 Casey (Big$) Miller ESP UN XXX 0 318.79 144 3 0 4 0
37 Mike McDonald SSP UN A769133 0 319.32 107 1 2 1 0
38 Cliff Van Kopp ESP MM A50002 0 326.28 81 2 0 0 0
39 Eddie Pacheco CDP UN A504187 0 338.41 139 1 2 1 0
40 Glynis Campbell BUG UN A35032 0 343.31 113 1 3 1 0
41 Juan Abundo SSP UN XXX 0 372.79 177 2 2 5 0
42 Kaedin Bryan SSP UN XXX 0 379.91 183 0 0 4 0
43 Jim Dickson SSP UN XXX 0 380.03 131 1 4 4 0
44 Harold Staat CDP UN A274242 0 401.00 63 1 1 0 0
45 Lisa Holder SSP UN A745283 0 492.78 101 1 2 0 0
46 Jeri Schueler CCP UN XXX 0 525.00 229 2 1 4 0
47 Don Mousseau ESP UN A579873 1 DNF 0 0 0 0 0
48 JONATHAN COLLADO CDP SS A51339 1 DNF 0 0 0 0 0
49 Charles Davidson SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
50 Chase Holsonbake SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
51 Debbie Welty SSP MM A913587 1 DNF 0 0 0 0 0