February IDPA Match

Sort: 

Rotate your phone sideways or scroll the table with your finger to view all results

Place First Name Last Name Division Class IDPA # DNF Total Score Points Down Non Threats Procedurals FTNs FTDRs
1 Bob Seitz CDP SS A611854 0 182.47 22 0 0 0 0
2 John Zaragoza SSP EX XXX 0 187.07 42 0 0 0 0
3 Mike Swaney ESP EX A48461 0 190.91 48 0 0 0 0
4 George Semchak ESP EX A35419 0 200.88 32 0 0 0 0
5 Joel Agaton SSP EX A24037 0 207.20 45 0 0 0 0
6 James Langford SSP SS A43880 0 210.53 31 0 0 0 0
7 Ky Ho SSP SS A48572 0 211.18 28 3 0 0 0
8 Wayde Shimoda CDP EX A39303 0 211.33 55 1 0 0 0
9 Matthew Gelaude SPD UN A526257 0 221.22 49 0 0 0 0
10 Marilyn Langford SSP SS A43881 0 229.52 42 1 0 0 0
11 Linh Pham REV MM A816908 0 232.69 70 0 0 0 0
12 JONATHAN COLLADO CCP UN A51339 0 236.73 57 2 0 0 0
13 Keith Scheer SSP UN XXX 0 237.73 54 1 0 0 0
14 Eddy Dice ESP MM XXX 0 238.52 72 0 0 0 0
15 James Conley ESP SS A669127 0 242.47 68 2 0 0 0
16 Ray Reynaldo ESP MM A483855 0 248.62 86 1 0 0 0
17 David Bird SSP MM A796560 0 253.73 78 0 0 0 0
18 Jeff Varner CDP SS A106064 0 265.67 62 0 0 0 0
19 David Synder SSP UN XXX 0 266.16 57 0 0 0 0
20 Rick Plummer ESP MM A44396 0 266.39 50 0 0 0 0
21 Andrew Ranson ESP UN A284567 0 275.36 64 1 0 0 0
22 Bill Bailey CCP SS A41917 0 278.88 67 2 0 0 0
23 Mark Fowler ESP UN A640526 0 281.52 86 2 0 0 0
24 Jayson Bryan ESP UN A473602 0 286.56 57 1 0 0 0
25 Dwayne Clemans SSP UN A477280 0 287.53 64 0 0 0 0
26 Jason Burch SSP UN XXX 0 287.56 28 3 0 0 0
27 Russell McGalliard SSP UN A500870 0 288.76 50 1 0 0 0
28 Jose Lomeli SSP UN XXX 0 292.32 115 0 0 0 0
29 Mark Smith ESP MM A929011 0 294.03 71 1 0 0 0
30 Joe White SSP UN XXX 0 295.73 70 0 0 0 0
31 Lewis Chang SSP MM A39987 0 297.04 87 1 0 0 0
32 Dudley Baker SSP UN XXX 0 299.15 75 1 0 0 0
33 Greg Hensley SSP UN XXX 0 301.28 70 1 0 0 0
34 MARK LOWRY CDP SS A239317 0 301.31 79 1 0 0 0
35 Chase Holsonbake SPD UN A784564 0 302.53 86 1 0 0 0
36 Stuart Gordon SSP MM XXX 0 303.31 62 1 0 0 0
37 Russell Son SSP MM A56412 0 307.63 61 0 0 0 0
38 Neil DeVera SSP MM A629073 0 312.27 122 1 0 0 0
39 Walter Morris SSP MM A306174 0 312.93 98 1 0 0 0
40 Stephen Moss CDP MM A50768 0 322.22 59 0 0 0 0
41 Doug Gowen SSP UN A38890 0 322.61 88 1 0 0 0
42 Cliff Van Kopp CDP MM A50002 0 324.68 46 1 0 0 0
43 Lundy Wrench SSP UN XXX 0 325.83 65 2 0 0 0
44 Bruce Parbst ESP UN XXX 0 326.54 71 1 0 0 0
45 Naomi Moss SSP MM A42859 0 337.60 95 3 0 0 0
46 Patty Doyle BUG UN XXX 0 354.28 111 2 0 0 0
47 Debbie Welty SSP MM A913587 0 355.49 83 4 0 0 0
48 Eddie Pacheco CDP UN A504187 0 357.36 125 2 0 0 0
49 David Bratcher CCP MM A49323 0 361.19 117 1 0 0 0
50 Michael Lewis SSP UN A492595 0 376.96 79 0 0 0 0
51 Nick Romero SSP UN XXX 0 380.75 102 0 0 0 0
52 Sonya Slezak SSP MM A105594 0 386.38 121 2 0 0 0
53 Seth Monroe SSP UN XXX 0 386.58 122 3 0 0 0
54 Blake Hiatt CDP UN A831771 0 416.55 118 2 0 0 0
55 Ron Hashim CCP UN A321120 0 436.89 180 5 0 0 0
56 Sean Doyle BUG UN A53765 0 446.88 158 5 0 0 0
57 Harold Staat CDP UN A274242 0 471.42 59 0 0 0 0
58 Doreen White SSP UN XXX 0 478.13 123 1 0 0 0
59 Troy Son SSP UN XXX 0 507.29 221 7 0 0 0
60 Jen Holsonbake SSP UN XXX 0 568.68 243 2 0 0 0
61 Holly Lazzerini SSP UN XXX 0 676.67 135 4 0 0 0
62 John Spier CDP EX A41480 1 DNF 0 0 0 0 0
63 Michael St.Claire CDP SS A53056 1 DNF 0 0 0 0 0
64 Luis Mariscal SSP MM A599576 1 DNF 0 0 0 0 0
65 Matt White SSP MM A461460 1 DNF 0 0 0 0 0
66 John Trinh SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
67 Glenn Yemoto SSP SS A08320 1 DNF 47 0 0 0 0