March IDPA Match

Sort: 

Rotate your phone sideways or scroll the table with your finger to view all results

Place First Name Last Name Division Class IDPA # DNF Total Score Points Down Non Threats Procedurals FTNs FTDRs
1 Adolfo Gallardo Jr SSP MA A51865 0 145.33 34 0 0 0 0
2 Mike Swaney ESP EX A48461 0 188.28 42 2 0 0 0
3 Matt White SSP MM A461460 0 215.23 67 1 0 0 0
4 Ky Ho SSP SS A48572 0 219.95 52 2 0 0 0
5 Luis Mariscal SSP MM A599576 0 227.47 36 4 0 0 0
6 David Johnson SSP MM A290875 0 236.56 48 0 0 0 0
7 Matthew Gelaude CDP EX A526257 0 237.02 42 0 0 0 0
8 Kelly Osborne CDP SS A844240 0 241.08 72 2 0 0 0
9 Bob Seitz CDP SS A611854 0 249.19 42 0 0 0 0
10 George Semchak ESP EX A35419 0 259.24 46 0 0 0 0
11 Bill Bailey CCP SS A41917 0 264.80 44 1 0 0 0
12 David Synder SSP UN XXX 0 264.93 52 1 0 0 0
13 James Langford SSP SS A43880 0 266.57 39 1 0 0 0
14 Nick Crivello SSP UN XXX 0 276.80 91 5 0 0 0
15 Mike Richey SSP UN A41792 0 288.27 58 3 0 0 0
16 Linh Pham REV SS A816908 0 289.03 98 3 0 0 0
17 David Bird SSP MM A796560 0 289.23 67 5 0 0 0
18 Keith Scheer ESP UN XXX 0 289.25 72 5 0 0 0
19 Ken Gonder SPD UN XXX 0 291.07 45 0 0 0 0
20 Stuart Gordon SSP MM A791570 0 292.19 34 0 0 0 0
21 Mark Fowler ESP MM A869323 0 293.84 88 5 0 0 0
22 Rick Plummer ESP MM A44396 0 295.11 74 1 0 0 0
23 Don Miller SSP UN XXX 0 298.25 45 4 0 0 0
24 Joe White SSP UN XXX 0 301.32 51 4 0 0 0
25 Andrew Ranson ESP MM A284567 0 305.03 69 5 0 0 0
26 David Bratcher SSP MM A49323 0 315.38 50 2 0 0 0
27 Mark Smith ESP MM A929011 0 315.63 72 1 0 0 0
28 Michael St.Claire CDP SS A53056 0 317.38 68 7 0 0 0
29 Jose Lomeli SSP UN XXX 0 321.69 116 5 0 0 0
30 Russell McGalliard SSP MM A500870 0 323.93 62 1 0 0 0
31 John Wilson CDP MM A248988 0 324.52 84 5 0 0 0
32 Eddy Dice SSP MM XXX 0 327.04 110 5 0 0 0
33 Greg Hensley SSP UN XXX 0 328.33 89 1 0 0 0
34 Mike McDonald SSP UN A769133 0 331.06 81 4 0 0 0
35 Don Mousseau CDP UN A579873 0 331.41 109 2 0 0 0
36 Steve Campbell CDP UN A35031 0 334.52 55 2 0 0 0
37 Neil DeVera SSP MM A629073 0 334.81 93 2 0 0 0
38 Rolando Gonzales SSP UN A304267 0 336.70 87 1 0 0 0
39 Lydia Martinez SSP UN XXX 0 354.35 73 2 0 0 0
40 Brian Redden SSP UN XXX 0 358.65 72 3 0 0 0
41 Nick Romero SSP UN XXX 0 360.61 122 2 0 0 0
42 Leonard Trunkey BUG UN A41929 0 361.98 88 3 0 0 0
43 Dusty Gomez SSP UN XXX 0 367.09 135 5 0 0 0
44 Debbie Welty SSP MM A913587 0 376.14 108 1 0 0 0
45 Gary Spring CDP UN XXX 0 402.31 118 2 0 0 0
46 Mike Lewis SSP UN A492595 0 406.78 75 2 0 0 0
47 Larry Wemple SSP UN A459153 0 425.08 140 7 0 0 0
48 Ron Hashim CCP UN A321120 0 428.42 111 3 0 0 0
49 Lance Rypkema SSP UN XXX 0 433.08 115 4 0 0 0
50 Ed Shober SSP UN 122 0 437.11 88 2 0 0 0
51 Kerry Savee SSP MM A52639 0 447.92 81 2 0 0 0
52 Pete Gieszinger ESP UN XXX 0 447.94 151 4 0 0 0
53 Doreen White SSP UN XXX 0 478.23 153 5 0 0 0
54 Rainier Cajulis CCP UN XXX 0 576.72 86 5 0 0 0
55 Wayde Shimoda SPD EX A39303 1 DNF 0 0 0 0 0
56 Harold Staat CDP UN A274242 1 DNF 0 0 0 0 0
57 James Cooper SSP MM A758705 1 DNF 0 0 0 0 0
58 Dwayne Clemans SSP UN A477280 1 DNF 0 0 0 0 0
59 Jesus Gallardo SSP EX A40959 1 DNF 0 0 0 0 0
60 Marilyn Langford SSP SS A43881 1 DNF 0 0 0 0 0
61 Walter Morris CCP UN A306174 1 DNF 18 2 0 0 0
62 Blake Hiatt CDP UN XXX 1 DNF 37 1 0 0 0
63 Lundy Wrench SSP UN XXX 1 DNF 70 1 0 0 0
64 James Bottoms SSP UN XXX 1 DNF 69 5 0 0 0
65 Ken Ferra ESP UN A341448 1 DNF 128 2 0 0 0
66 Linda Ferra SSP UN XXX 1 DNF 236 5 0 0 0