September IDPA Match

Sort: 

Rotate your phone sideways or scroll the table with your finger to view all results

Place First Name Last Name Division Class IDPA # DNF Total Score Points Down Non Threats Procedurals FTNs FTDRs
1 Adolfo Gallardo Jr SSP MA A51865 0 114.56 27 0 0 0 0
2 Eric Swisher SSP EX A818959 0 135.96 23 0 0 0 0
3 Linh Pham REV SS A816908 0 171.43 28 1 0 0 0
4 Matthew Gelaude REV EX A526257 0 172.09 15 0 0 0 0
5 Chad Cheung CCP EX A56541 0 173.02 29 1 0 0 0
6 Matt White SSP SS A461460 0 175.59 43 0 0 0 0
7 Mark Fowler ESP MM A869323 0 178.77 38 0 0 0 0
8 Ky Ho SSP SS A48572 0 182.83 16 1 0 0 0
9 Matt Feaver SSP UN XXX 0 186.93 61 1 0 0 0
10 Andrew Ranson ESP MM A284567 0 187.59 51 0 0 0 0
11 James Langford SSP SS A95347 0 187.63 41 0 0 0 0
12 Steve Rea CCP SS A48498 0 196.07 58 1 0 0 0
13 David Bird SSP MM A796560 0 196.18 38 1 0 0 0
14 Jimmie Rabina ESP MM A253167 0 201.21 33 0 0 0 0
15 David Cooper ESP XXX 0 201.79 53 0 0 0 0
16 Lee Gladin SSP UN XXX 0 202.26 49 0 0 0 0
17 Tom Hickman SSP NV XXX 0 208.80 26 1 0 0 0
18 Leo Trunkey CDP MM A41929 0 209.75 51 0 0 0 0
19 Rick Plummer SSP MM A44396 0 214.84 59 1 0 0 0
20 Kelly Osborne CDP SS A844240 0 217.45 39 0 0 0 0
21 Stuart Gordon SSP MM A791570 0 221.31 37 0 0 0 0
22 Justin Parr SSP XXX 0 226.19 60 1 0 0 0
23 John Wilson CDP SS A248988 0 226.71 55 0 0 0 0
24 Jose Lomeli SSP UN XXX 0 233.96 89 1 0 0 0
25 Mark Smith ESP MM A929011 0 237.60 60 0 0 0 0
26 Justin Schutte SSP UN XXX 0 238.76 51 1 0 0 0
27 Neil DeVera SSP MM A629073 0 245.32 84 0 0 0 0
28 Dwayne Clemans SSP UN A477280 0 248.34 29 1 0 0 0
29 Chris Knobles ESP XXXX 0 249.89 55 0 0 0 0
30 Chris Cawthon SSP UN XXX 0 250.28 41 1 0 0 0
31 Weyman Yuen SSP UN XXX 0 253.46 53 2 0 0 0
32 Sonya Slezak SSP MM A105594 0 261.82 67 0 0 0 0
33 DT Holder SSP UN A559447 0 275.07 63 0 0 0 0
34 Cliff Van Kopp ESP SS A50002 0 278.51 47 0 0 0 0
35 Paul Lopez SSP UN A516674 0 296.74 58 3 0 0 0
36 Nik Palla CCP UN XXX 0 356.42 92 0 0 0 0
37 Robert Finch SSP UN XXXX 0 356.54 97 1 0 0 0
38 Lisa Holder SSP UN A745283 0 359.35 48 2 0 0 0
39 Christopher Hazel SSP UN XXX 0 366.41 97 1 0 0 0
40 Ed Shober ESP UN 122 0 388.22 70 3 0 0 0
41 Kristin Showers SSP DM XXX 0 441.73 116 6 0 0 0
42 John Zaragoza ESP MA A21781 1 DNF 0 0 0 0 0
43 Robert Marshall SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
44 Luis Mariscal SSP MM A599576 1 DNF 0 0 0 0 0
45 Lydia Martinez SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
46 Greg Hensley SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
47 David Johnson SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
48 Garrett Johnson SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
49 Caleb Johnson SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
50 Dave Johnson SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
51 Jim Bailey SSP UN A982144 1 DNF 0 0 0 0 0
52 Caleb Bailey SSP UN A237914 1 DNF 0 0 0 0 0
53 Joshua Freeman SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
54 Nick Muniozguren SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
55 Jimmy Johnson SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
56 Brandi Bailey SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
57 Martin Buchanan CCP UN 100269 1 DNF 0 0 0 0 0
58 Licah Johnson SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
59 Shiloh Darrow SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
60 Fred Wright SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
61 Anthony Sandoval CCP UN A540159 1 DNF 66 0 0 0 0