November IDPA Match

Sort: 

Rotate your phone sideways or scroll the table with your finger to view all results

Place First Name Last Name Division Class IDPA # DNF Total Score Points Down Non Threats Procedurals FTNs FTDRs
1 Adolfo Gallardo Jr SSP MA A51865 0 125.56 9 0 0 0 0
2 Matthew Gelaude CDP EX A526257 0 181.18 27 1 0 0 0
3 Edward Reyna ESP EX A41052 0 181.29 46 1 0 0 0
4 John Spier ESP SS A41480 0 186.71 13 1 0 0 0
5 Jesus Gallardo SSP EX A40959 0 186.98 9 0 0 0 0
6 Jeremy Schaeffer ESP UN A211708 0 197.83 52 1 0 0 0
7 John Wilson CDP SS A248988 0 206.09 26 0 0 0 0
8 Michael St.Claire ESP SS A53056 0 236.20 34 3 0 0 0
9 Eddy Dice ESP MM XXX 0 246.57 70 1 0 0 0
10 Neil DeVera SSP MM A629073 0 246.60 49 1 0 0 0
11 Marilyn Langford SSP SS A43881 0 246.73 58 0 0 0 0
12 James Langford SSP SS A43880 0 251.71 33 0 0 0 0
13 Mark Fowler ESP MM A869323 0 255.33 68 1 0 0 0
14 DAVID BIRD SSP MM A796560 0 263.69 57 3 0 0 0
15 Naomi Moss ESP MM XXX 0 265.49 67 0 0 0 0
16 Chris Cawthon SSP UN XXX 0 279.05 58 1 0 0 0
17 Dwayne Clemans SSP UN A477280 0 280.91 49 1 0 0 0
18 Andrew Ranson ESP MM A284567 0 288.27 76 6 0 0 0
19 Jose Lomeli SSP UN XXX 0 289.79 110 2 0 0 0
20 DT Holder SSP UN A559447 0 294.83 79 3 0 0 0
21 Luke Thompson SSP UN XXX 0 297.55 28 0 0 0 0
22 Sonya Slezak SSP MM A105594 0 302.06 72 5 0 0 0
23 Don Mousseau ESP UN A579873 0 304.75 46 4 0 0 0
24 Matt Holder SSP UN XXX 0 312.39 73 2 0 0 0
25 Kelly Osborne ESP MM A844240 0 319.18 102 3 0 0 0
26 Cliff Vankopp ESP SS A50002 0 320.41 41 2 0 0 0
27 Tom Hickman SSP UN XXX 0 322.82 57 0 0 0 0
28 Stephen Moss REV MM A50768 0 325.79 53 1 0 0 0
29 Mark Smith ESP MM A929011 0 339.75 59 4 0 0 0
30 Leonard Trunkey REV MM A41929 0 352.45 45 3 0 0 0
31 Blake Hiatt CDP UN A831771 0 353.17 60 1 0 0 0
32 Chris Knobles ESP UN XXX 0 355.93 98 2 0 0 0
33 Eddie Pacheco CDP UN A504187 0 374.32 100 5 0 0 0
34 Rainier Cajulis ESP UN A504850 0 391.17 91 3 0 0 0
35 Jim Hutson SSP UN XXX 0 396.08 113 1 0 0 0
36 Ed Shober ESP UN 122 0 399.27 75 1 0 0 0
37 Kevin Elliott CCP MM A216608 0 430.67 48 5 0 0 0
38 Michael Busse CDP UN A366589 0 465.89 124 3 0 0 0
39 Lisa Holder SSP UN A745283 0 485.56 98 7 0 0 0
40 Bryan Pruett SSP UN XXX 0 701.97 151 9 0 0 0
41 Robert Marshall SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
42 Christopher Cawthon SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
43 Jason Burch SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
44 Ky Ho SSP SS A48572 1 DNF 0 0 0 0 0
45 Ruben Almeida ESP DM 4881 1 DNF 0 0 0 0 0
46 Jared White SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
47 Dwayne Clemans SSP UN A477280 1 DNF 0 0 0 0 0
48 Fred Wright SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
49 Paul Lopez CCP UN A516674 1 DNF 0 0 0 0 0
50 Greg Hensley SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
51 Anthony Sandoval CCP UN A540159 1 DNF 0 0 0 0 0
52 Andrew Clemans CDP UN A869677 1 DNF 0 0 0 0 0
53 Mark Puskaric SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
54 Keith Scheer ESP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
55 Justin Schutte SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
56 Luis Mariscal SSP MM A559576 1 DNF 0 0 0 0 0