February IDPA

Sort: 

Rotate your phone sideways or scroll the table with your finger to view all results

Place First Name Last Name Division Class IDPA # DNF Total Score Points Down Non Threats Procedurals FTNs FTDRs
1 Matthew Gelaude CDP MA A526257 0 165.62 36 0 0 0 0
2 Corey Shumate CDP EX A50627 0 168.61 35 0 0 0 0
3 Jeremy Schaeffer ESP UN A211708 0 184.32 49 2 0 0 0
4 Matt White SSP SS A461460 0 184.58 42 1 0 0 0
5 Michael St.Claire CDP SS A53056 0 191.06 27 1 0 0 0
6 Chad Cheung CCP EX A56541 0 191.42 50 0 0 0 0
7 Leonard Trunkey CDP MM A41929 0 201.90 42 1 0 0 0
8 Don Mousseau ESP UN A579873 0 209.95 52 1 0 0 0
9 Naomi Moss ESP SS A42859 0 216.76 65 0 0 0 0
10 Rick Plummer SSP MM A44396 0 221.36 47 1 0 0 0
11 Andrew Ranson ESP MM A284567 0 225.11 61 1 0 0 0
12 Mark Fowler ESP MM A869323 0 226.11 65 1 0 0 0
13 Kelly Osborne CDP SS A844240 0 227.38 67 0 0 0 0
14 Jimmie Rabina ESP MM A253167 0 230.85 67 0 0 0 0
15 John Wilson CDP SS A248988 0 234.35 52 1 0 0 0
16 Chris Noski CCP MM XXX 0 240.07 74 2 0 0 0
17 David Bird SSP MM A796560 0 240.60 44 0 0 0 0
18 Weyman Yuen SSP UN A549457 0 242.65 56 0 0 0 0
19 Stephen Moss REV MM A50768 0 263.24 34 0 0 0 0
20 Neil DeVera SSP MM A629073 0 273.95 69 2 0 0 0
21 Bill Bailey BUG SS A41917 0 281.08 60 1 0 0 0
22 Sonya Slezak SSP MM A105594 0 281.12 79 1 0 0 0
23 Cliff Van Kopp SSP SS A50002 0 291.89 63 1 0 0 0
24 Bruce Clark SSP UN XXX 0 303.70 70 3 0 0 0
25 Ken Ferra ESP UN A341448 0 315.22 84 5 0 0 0
26 Rolando Gonzales CDP UN A304267 0 329.79 57 3 0 0 0
27 Rainier Cajulis ESP UN A504850 0 359.80 83 4 0 0 0
28 Harold Staat CDP NV A274242 0 383.42 84 5 0 0 0
29 Dennis Dean SSP UN XXX 0 401.94 109 5 0 0 0
30 Caleb Bailey SSP UN A237914 0 417.89 156 6 0 0 0
31 Richard McClure CDP UN XXX 0 470.59 103 3 0 0 0
32 Kamille White SSP UN XXX 0 494.87 123 2 0 0 0
33 Nick Muniozguren SSP UN XXX 0 558.41 238 2 0 0 0
34 Ginger Skaggs SSP UN XXX 0 656.86 137 5 0 0 0
35 Keith Scheer ESP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
36 David Bratcher SSP MM A49323 1 DNF 0 0 0 0 0
37 Michael Busse SSP UN A366589 1 DNF 0 0 0 0 0
38 James Bailey SSP UN A982144 1 DNF 0 0 0 0 0
39 James Bailey SSP UN A982144 1 DNF 0 0 0 0 0
40 Debbie Welty SSP MM A913587 1 DNF 51 0 0 0 0