June IDPA 2018

Sort: 

Rotate your phone sideways or scroll the table with your finger to view all results

Place First Name Last Name Division Class IDPA # DNF Total Score Points Down Non Threats Procedurals FTNs FTDRs
1 William Edwards SSP UN A12359 0 162.83 8 0 0 0 0
2 John Devere ESP MA A361689 0 166.85 20 1 0 0 0
3 Matthew Gelaude CDP MA A526257 0 190.72 19 3 0 0 0
4 Mark Fowler ESP MM A869323 0 196.22 36 1 0 0 0
5 Corey Shumate SSP EX A50627 0 204.12 29 1 0 0 0
6 Michael St.Claire SSP MM A53056 0 221.19 36 2 0 0 0
7 Rick Plummer ESP SS A44396 0 229.09 36 2 0 0 0
8 John Wilson CDP SS XXX 0 238.86 30 2 0 0 0
9 Randy Lewis SSP SS A862363 0 246.45 38 2 0 0 0
10 Weyman Yuen SSP MM A549457 0 247.51 54 1 0 0 0
11 Jason Boyd ESP UN XXX 0 251.25 45 4 0 0 0
12 David Bird SSP MM XXX 0 252.35 47 2 0 0 0
13 Neil DeVera SSP MM A629073 0 255.17 60 2 0 0 0
14 Mark Smith ESP MM A929011 0 259.49 44 3 0 0 0
15 Lewis Chang SSP MM A39987 0 264.90 46 0 0 0 0
16 Chris Noski CDP MM A935832 0 271.22 58 2 0 0 0
17 Robbie Henry SSP MM A992533 0 277.78 37 6 0 0 0
18 Sonya Slezak SSP MM A105594 0 280.70 45 5 0 0 0
19 Jose Lomeli SSP UN XXX 0 281.73 59 7 0 0 0
20 Stuart Gordon SSP MM A791570 0 284.68 55 3 0 0 0
21 Franklin Puello SSP NV XXX 0 285.61 42 5 0 0 0
22 David Bratcher SSP SS A49323 0 293.24 70 1 0 0 0
23 Dwayne Clemans SSP UN XXX 0 305.21 28 2 0 0 0
24 Blake Hiatt CDP UN A831771 0 307.10 60 0 0 0 0
25 Mike Lewis SSP UN A492585 0 313.94 21 2 0 0 0
26 Jim Whitfield CDP UN XXX 0 314.19 27 2 0 0 0
27 Brandon Luck SSP UN XXX 0 346.87 139 8 0 0 0
28 Ken Ferra ESP MM A341448 0 360.85 64 10 0 0 0
29 Kerry Savee SSP MM A52639 0 380.87 22 5 0 0 0
30 Van Grayer CCP UN XXX 0 409.49 43 6 0 0 0
31 Bob Heckman SSP NV A599497 1 DNF 0 0 0 0 0
32 Jimmie Rabina ESP SS A253167 1 DNF 0 0 0 0 0
33 Jeremy Schaeffer ESP SS A211708 1 DNF 0 0 0 0 0
34 Jason Larson CCP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
35 John Zaragoza ESP MA A41677 1 DNF 29 0 0 0 0