July IDPA 2018

Sort: 

Rotate your phone sideways or scroll the table with your finger to view all results

Place First Name Last Name Division Class IDPA # DNF Total Score Points Down Non Threats Procedurals FTNs FTDRs
1 William Edwards SSP UN A12359 0 167.58 15 0 0 0 0
2 Jaime Mendoza SSP MA A03592 0 169.39 38 1 0 0 0
3 Bob Seitz ESP EX A611854 0 174.03 17 0 0 0 0
4 John Zaragoza ESP MA XXX 0 191.73 34 0 0 0 0
5 CHAD CHEUNG ESP EX A56541 0 192.93 47 0 0 0 0
6 Andrew Ranson SSP MM A284567 0 196.82 52 0 0 0 0
7 Robert Dator ESP UN XXX 0 199.28 40 1 0 0 0
8 Harry Hall SSP UN XXX 0 207.96 16 2 0 0 0
9 Corey Shumate SSP EX A50627 0 212.02 45 1 0 0 0
10 Mark Fowler ESP MM A869323 0 212.03 52 0 0 0 0
11 Shelton Chun CDP SS A960879 0 218.03 41 1 0 0 0
12 Michael St.Claire SSP SS A53056 0 219.33 65 1 0 0 0
13 Billy Chenoweth SSP MM A477549 0 240.25 67 0 0 0 0
14 Neil DeVera SSP MM A629073 0 242.14 54 3 0 0 0
15 Ryan Song SSP UN XXX 0 246.92 78 1 0 0 0
16 Matt White SSP SS A461460 0 247.06 69 1 0 0 0
17 Lewis Chang SSP UN A39987 0 258.50 64 1 0 0 0
18 Leonard Trunkey CDP SS A41929 0 259.42 25 0 0 0 0
19 Naomi Moss ESP SS A42859 0 260.35 83 3 0 0 0
20 Mark Smith ESP MM A929011 0 264.73 41 1 0 0 0
21 Stuart Gordon SSP MM A791570 0 270.42 50 1 0 0 0
22 DAVID BIRD SSP MM A796560 0 272.55 64 1 0 0 0
23 Weyman Yuen SSP MM A549457457 0 281.01 39 1 0 0 0
24 Sonya Slezak SSP MM A105594 0 287.00 74 1 0 0 0
25 Jason Boyd ESP UN A44465 0 290.55 89 1 0 0 0
26 Dwayne Clemans SSP UN XXX 0 301.12 38 0 0 0 0
27 Stephen Moss REV MM A50768 0 308.56 66 2 0 0 0
28 Bill Bailey CCP SS A41917 0 309.53 96 1 0 0 0
29 Jeffrey Kindler ESP MM A857340 0 311.79 97 4 0 0 0
30 Mike Lewis SSP UN A492595 0 321.21 29 0 0 0 0
31 Blake LaTouf SSP UN XXX 0 323.60 37 0 0 0 0
32 Gabby Mendoza SSP SS XXX 0 333.93 128 1 0 0 0
33 Brandon Luck SSP UN XXX 0 338.94 159 7 0 0 0
34 Mike Martin SSP MM A591329 0 340.97 94 4 0 0 0
35 Rick Plummer CCP SS A44396 0 354.29 71 3 0 0 0
36 John Leal SSP UN XXX 0 357.59 157 3 0 0 0
37 Don Martin SSP UN XXX 0 375.67 65 3 0 0 0
38 Louis Phan ESP UN XXX 0 386.75 190 3 0 0 0
39 Andrew Vodopija CCP UN XXX 0 387.58 103 5 0 0 0
40 Blake Hiatt CDP UN A831771 0 388.34 79 1 0 0 0
41 Ed Shober SSP UN XXX 0 427.28 57 2 0 0 0
42 Michael Busse SSP MM A366589 0 434.39 129 5 0 0 0
43 Eric Hierling CCP UN XXX 0 500.69 142 4 0 0 0
44 Kamille White SSP UN XXX 0 555.16 166 3 0 0 0
45 Douglas Flamm SSP UN XXX 0 635.50 233 4 0 0 0
46 Arthur Benoit CCP SS A589764 1 DNF 0 0 0 0 0
47 Jim Isabell SSP MM A616210 1 DNF 0 0 0 0 0
48 Justin Schutte SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
49 Justin Schutte SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
50 James Bailey SSP UN A982144 1 DNF 0 0 0 0 0
51 David Bratcher SSP SS A49323 1 DNF 0 0 0 0 0
52 Voni Bratcher SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
53 Matthew Gelaude CDP MA A526257 1 DNF 0 0 0 0 0