December IDPA Match

Sort: 

Rotate your phone sideways or scroll the table with your finger to view all results

Place First Name Last Name Division Class IDPA # DNF Total Score Points Down Non Threats Procedurals FTNs FTDRs
1 Matthew Grlaude ESP EX A526257 0 143.22 39 1 0 0 0
2 Matt White SSP MM A461460 0 174.84 45 2 0 0 0
3 Michael St.Claire CDP SS A53056 0 185.71 37 2 0 0 0
4 Bill Bailey CCP SS A41917 0 188.36 48 1 0 0 0
5 Andrew Ranson ESP UN XXX 0 191.23 40 1 0 1 0
6 Thanadee Hongratanauthai SSP UN A998572 0 196.46 62 2 0 0 0
7 Krissana Puranitee CCP UN XXX 0 201.13 58 3 0 1 0
8 Brian Gifford SSP MM A916827 0 203.23 38 2 1 0 0
9 James Langford SSP SS A43880 0 209.46 46 2 0 1 0
10 Greg Hensley SSP UN XXX 0 214.91 79 0 0 1 0
11 Brandon Luck SSP UN XXX 0 218.87 96 2 2 2 0
12 Neil DeVera SSP MM A629073 0 220.66 78 3 0 0 0
13 Nick Crivello SSP UN XXX 0 221.95 106 1 0 1 0
14 David Johnson SSP MM A290875 0 223.35 63 3 0 3 0
15 Drew Clemans CDP UN XXX 0 228.80 85 1 3 0 0
16 Russell McGalliard SSP UN A500870 0 231.03 64 0 0 2 0
17 Dwayne Clemans SSP UN A477280 0 231.26 72 1 2 1 0
18 Walter Morris CCP UN A306174 0 232.42 66 4 0 0 0
19 Bob Seitz CDP UN A611854 0 233.25 73 1 0 3 0
20 Mark Fowler ESP UN XXX 0 233.65 72 2 2 0 0
21 Mike Richey CCP UN A41792 0 234.86 53 3 0 1 0
22 Debbie Welty SSP UN XXX 0 239.01 64 2 1 0 0
23 Stephen Moss CDP MM A50768 0 246.73 65 2 0 2 0
24 Rob Brewster SSP UN XXX 0 246.85 45 1 1 1 0
25 Don Mousseau ESP UN A579873 0 247.48 64 0 1 1 0
26 James Bailey SSP UN A982144 0 248.62 54 3 1 1 0
27 DT Holder SSP UN A559447 0 251.45 107 4 1 3 0
28 Cliff Van Kopp ESP MM A50007 0 260.12 56 3 0 0 0
29 Julio Gonzalez SSP UN XXX 0 261.75 85 1 0 2 0
30 Leonard Trunkey REV UN A12345 0 263.87 39 1 1 1 0
31 Chase Holsonbake ESP UN A784564 0 265.81 154 3 1 3 0
32 Jordan Treaster SSP UN XXX 0 266.57 105 0 0 3 0
33 Ben Pierce CDP UN A722467 0 276.99 78 4 1 2 0
34 Linh Pham CCP UN A816908 0 284.57 134 0 0 5 0
35 Justin Schutte CCP UN XXX 0 286.29 120 2 0 3 0
36 Richard Curtis SSP UN XXX 0 291.38 119 3 0 3 0
37 Eddie Pacheco CDP UN XXX 0 291.38 89 6 1 2 0
38 Jon Walker SSP UN XXX 0 291.70 91 2 0 2 0
39 Pete Gieszinger ESP UN XXX 0 294.73 82 1 2 1 0
40 Brett Moravec SSP UN XXX 0 303.60 120 11 0 3 0
41 Larry Wemple SSP UN A459153 0 306.90 94 2 2 3 0
42 Lisa Holder SSP UN A745283 0 311.31 89 3 0 2 0
43 David Bratcher CCP MM A49323 0 315.54 96 3 1 1 0
44 Sonya Slezak SSP MM A105594 0 320.13 101 6 1 3 0
45 Ed Shober SSP UN XXX 0 364.44 95 6 3 3 0
46 Kessler McAbee SSP UN XXX 0 369.92 135 12 0 8 0
47 James Kelly CDP UN XXX 0 390.99 123 6 4 4 0
48 Jerry McAbee CCP UN XXX 0 472.08 162 10 3 8 0
49 David McCabe SSP UN XXX 0 503.72 212 14 0 9 0
50 Kelly Osborne CDP SS A844240 1 DNF 0 0 0 0 0
51 Mike Smith ESP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
52 Kaedin Bryan SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
53 Jayson Bryan ESP UN A473602 1 DNF 0 0 0 0 0
54 Norio Lari CDP UN A572907 1 DNF 0 0 0 0 0
55 Rolando Gonzales ESP UN A304267 1 DNF 0 0 0 0 0
56 Marilyn Langford SSP SS A43881 1 DNF 5 0 0 0 0
57 Mike McDonald SSP UN A769133 1 DNF 62 2 0 1 0
58 Eric Olsen CCP UN A19151 1 DNF 69 4 1 3 0