June IDPA Match

Sort: 

Rotate your phone sideways or scroll the table with your finger to view all results

Place First Name Last Name Division Class IDPA # DNF Total Score Points Down Non Threats Procedurals FTNs FTDRs
1 Adolfo Gallardo JR SSP MA A51865 0 196.64 25 0 0 0 0
2 John Spier CDP EX A41480 0 241.24 56 1 0 0 0
3 Mike Swaney SSP EX A48461 0 257.22 68 1 0 0 0
4 Jesus Gallardo SSP EX A40959 0 288.46 51 0 0 0 0
5 Matt White SSP SS A461460 0 289.73 77 1 0 0 0
6 Michael St.Claire ESP MM A53056 0 291.99 63 1 0 0 0
7 Ky Ho SSP SS A48572 0 296.21 80 1 0 0 0
8 John Zaragoza ESP MA A41677 0 296.50 88 0 0 0 0
9 Andrew Ranson ESP MM A284567 0 316.34 75 0 0 0 0
10 Lamberto Ay-Ad SSP SS A448256 0 316.72 86 2 0 0 0
11 David Bird SSP MM A796560 0 317.79 77 0 0 0 0
12 James Langford SSP SS A43880 0 318.69 81 0 0 0 0
13 Neil DeVera SSP MM A629073 0 321.29 95 2 0 0 0
14 Robert Witwer SSP SS 20722 0 322.43 115 0 0 0 0
15 Marilyn Langford SSP SS A43881 0 339.11 83 3 0 0 0
16 Linh Pham REV SS A816908 0 345.47 94 0 0 0 0
17 Ray Reynaldo ESP MM A483855 0 349.25 91 2 0 0 0
18 Kelly Osborne CDP SS A844240 0 349.46 88 3 0 0 0
19 Tom Beckett ESP MM A547091 0 350.01 129 0 0 0 0
20 Leonard Trunkey CDP MM A41929 0 352.40 69 3 0 0 0
21 Keith Scheer ESP UN XXX 0 353.25 81 1 0 0 0
22 Don Mousseau ESP UN A579873 0 353.77 84 1 0 0 0
23 Mike Richey CCP UN A41792 0 354.14 68 1 0 0 0
24 Mark Fowler ESP MM A869323 0 369.69 102 2 0 0 0
25 Jim Van Landingham CDP MM A41389 0 373.15 88 1 0 0 0
26 Bill Bailey CCP SS A41917 0 379.55 54 3 0 0 0
27 Ben Morales SSP UN XXX 0 380.36 56 0 0 0 0
28 John Wilson CDP SS A248988 0 382.30 142 1 0 0 0
29 Chase Holsonbake SSP UN A784564 0 385.26 121 0 0 0 0
30 Lewis Chang SSP UN A39987 0 390.42 87 2 0 0 0
31 Greg Hensley SSP UN XXX 0 395.55 114 1 0 0 0
32 James Bailey SSP UN A982144 0 398.02 106 0 0 0 0
33 Stephen Moss SSP UN XXX 0 398.06 61 1 0 0 0
34 Juan Nunez CDP UN XXX 0 403.20 158 3 0 0 0
35 Jason Burch SSP UN XXXXX 0 403.70 101 0 0 0 0
36 Lydia Martinez SSP UN XXX 0 404.87 104 1 0 0 0
37 Weyman Yuen SSP UN XXX 0 412.13 125 1 0 0 0
38 Chris Cawthon SSP UN XXX 0 413.43 102 4 0 0 0
39 Rick Plummer CCP SS A44396 0 416.90 105 3 0 0 0
40 Dwayne Clemans SSP UN A477280 0 418.02 127 1 0 0 0
41 Eddie Pacheco CDP UN A504187 0 424.99 141 1 0 0 0
42 Ron Hashim CCP UN A321120 0 428.78 115 3 0 0 0
43 Michael Lewis SSP UN A492595 0 432.46 139 2 0 0 0
44 Mark Smith ESP MM A929011 0 435.93 119 2 0 0 0
45 Andrew Clemans CDP UN A869677 0 447.86 144 2 0 0 0
46 Paul Lopez SSP UN XXX 0 450.66 102 3 0 0 0
47 David Bratcher CCP MM A49323 0 451.90 140 2 0 0 0
48 Craig Oliver CDP UN XXX 0 456.00 84 2 0 0 0
49 Sonya Slezak SSP MM A105594 0 457.23 131 7 0 0 0
50 Debbie Welty SSP MM A913587 0 457.23 124 3 0 0 0
51 Nik Palla SSP UN XXX 0 473.82 148 2 0 0 0
52 Eric Olsen CCP UN A823736 0 474.02 130 3 0 0 0
53 Robert Marshall SSP UN XXX 0 486.86 137 1 0 0 0
54 Rainier Cajulis CCP UN A504850 0 495.02 90 4 0 0 0
55 Cliff Van Kopp CDP SS A50004 0 507.62 66 3 0 0 0
56 Kerry Savee SSP MM A52639 0 509.78 94 2 0 0 0
57 Mike McDonald SSP UN A769133 0 526.57 141 2 0 0 0
58 Ken Ferra ESP UN A341448 0 527.31 144 4 0 0 0
59 Anthony Sandoval SSP UN XXX 0 560.28 114 6 0 0 0
60 Brian Palla SSP UN XXX 0 561.52 123 2 0 0 0
61 Shober Ed ESP UN 122 0 570.23 72 1 0 0 0
62 Connor Ewing SSP UN XXX 0 574.66 255 4 0 0 0
63 Fabian Flores SSP UN XXX 0 604.47 288 3 0 0 0
64 Cary Hoff SSP UN XXX 0 616.18 240 6 0 0 0
65 Bodhi St.Claire BUG UN XXX 0 679.04 253 5 0 0 0
66 Caleb Bailey SSP UN A237914 0 705.14 270 13 0 0 0
67 Tyler Rodgers SSP UN XXX 0 737.29 323 9 0 0 0
68 Jen Holsonbake SSP UN XXX 0 1089.83 327 3 0 0 0
69 Shane Pickering ESP SS A656609 1 DNF 0 0 0 0 0
70 Harold Staat CDP UN A274242 1 DNF 0 0 0 0 0
71 David Cooper SPD UN XXXXX 1 DNF 53 0 0 0 0
72 Matt Feaver SSP UN XXX 1 DNF 46 0 0 0 0
73 Blake Hiatt CDP UN XXX 1 DNF 37 2 0 0 0
74 Naomi Moss CCP MM A42859 1 DNF 70 1 0 0 0