July IDPA Match

Sort: 

Rotate your phone sideways or scroll the table with your finger to view all results

Place First Name Last Name Division Class IDPA # DNF Total Score Points Down Non Threats Procedurals FTNs FTDRs
1 Wayde Shimoda SPD EX A39303 0 143.20 11 2 0 0 0
2 Matthew Gelaude CDP EX A526257 0 165.75 21 0 0 0 0
3 Bob Seitz ESP SS A611854 0 177.91 25 0 0 0 0
4 Michael St.Claire ESP MM A53056 0 188.30 25 1 0 0 0
5 Matt White SSP SS A461460 0 192.42 31 1 0 0 0
6 David Cooper SPD UN XXXXX 0 204.12 29 2 0 0 0
7 Mike Richey CCP MM A41792 0 220.30 25 1 0 0 0
8 Eddy Dice ESP MM XXX 0 227.86 49 2 0 0 0
9 Keith Richard Scheer ESP UN XXX 0 228.21 39 1 0 0 0
10 Greg Hensley SSP UN XXX 0 229.94 34 0 0 0 0
11 Andrew Ranson ESP MM A284567 0 237.66 53 0 0 0 0
12 Chase Holsonbake SSP UN A784564 0 239.05 51 2 0 0 0
13 Naomi Moss ESP MM A42859 0 239.30 34 0 0 0 0
14 Linh Pham REV SS A816908 0 242.18 54 0 0 0 0
15 Rick Plummer SSP MM A44396 0 248.69 39 1 0 0 0
16 Stuart Gordon SSP MM A791570 0 253.55 55 1 0 0 0
17 Neil DeVera SSP MM A629073 0 260.77 77 3 0 0 0
18 Leonard Trunkey CDP MM A41929 0 263.68 54 1 0 0 0
19 Dusty Gomez SSP UN XXX 0 265.78 78 4 0 0 0
20 Mark Fowler ESP MM A869323 0 270.69 64 4 0 0 0
21 Mark Smith ESP MM A929011 0 284.03 50 1 0 0 0
22 Jim Van Landingham CDP MM A41389 0 285.19 45 0 0 0 0
23 John Wilson CDP SS A248988 0 285.66 52 3 0 0 0
24 Lydia Martinez SSP UN XXX 0 289.81 29 1 0 0 0
25 Weyman Yuen SSP UN XXX 0 292.72 49 1 0 0 0
26 DT Holder SSP UN A559447 0 293.43 76 2 0 0 0
27 Dwayne Clemans SSP UN A477280 0 296.87 72 0 0 0 0
28 Chris Cawthon SSP UN XXX 0 314.79 88 0 0 0 0
29 Paul Lopez SSP UN A516674 0 327.17 28 1 0 0 0
30 Debbie Welty SSP MM A913587 0 327.19 60 0 0 0 0
31 Fred Wright SSP UN XXX 0 330.26 44 1 0 0 0
32 Sonya Slezak SSP MM A105594 0 334.11 127 1 0 0 0
33 Ken Ferra ESP UN A341448 0 344.56 85 7 0 0 0
34 Cynthia Gomez SSP UN XXX 0 350.48 114 3 0 0 0
35 David Bird BUG UN A796560 0 362.12 92 2 0 0 0
36 Lisa Holder SSP UN A745283 0 378.59 107 1 0 0 0
37 Eddie Pacheco CDP UN A504187 0 383.39 92 4 0 0 0
38 Michele Wheaton SSP UN XXX 0 404.55 100 0 0 0 0
39 Ed Shober ESP UN 122 0 417.84 43 2 0 0 0
40 Frank Behill SSP UN XXX 0 472.88 103 1 0 0 0
41 Bodhi St.Claire BUG UN XXX 0 537.93 173 7 0 0 0
42 Anthony Sandoval SSP UN A540159 1 DNF 0 0 0 0 0
43 Josh Salinas SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
44 Robert Marshall SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
45 Jen Holsonbake SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
46 Fabian Flores SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
47 Don Mousseau ESP UN A579873 1 DNF 0 0 0 0 0
48 Stephen Moss CDP MM A50768 1 DNF 0 0 0 0 0
49 Ron Hashim SSP UN A321120 1 DNF 0 0 0 0 0
50 Andrew Clemans CDP UN A869677 1 DNF 0 0 0 0 0